Συμβουλευτική για μαθητές Δημοτικού

Συμβουλευτική για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Συμβουλευτική για φοιτητές

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική προσωπικότητας

Συμβουλευτική σχέσεων

Υπηρεσίες

Η ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Συμβουλευτική παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, διαπροσωπικών σχέσεων και σχέσεων ζευγαριών, ανάλυσης προσωπικότητας και ατομικής ανάπτυξης.

H συμβουλευτική αφορά σε:

  • μαθητές δημοτικού με σκοπό να διερευνηθούν οι ικανότητες και οι κλίσεις τους, αλλά και να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν και συνεπώς να διευκολυνθεί το διάβασμά τους και να βελτιωθεί η απόδοσή τους,
  • μαθητές γυμνασίου- λυκείου, προκειμένου να διερευνηθούν οι ικανότητες τους και να και να διασαφηνιστούν οι κατάλληλες επαγγελματικές επιλογές που ταιριάζουν στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους
  • φοιτητές, προκειμένου να διευκολυνθούν στην επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ακόμα και στην επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος που αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους
  • επαγγελματίες, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής τους πορείας ή την ενίσχυση του επαγγελματικού τους προφίλ.

Σύμβουλοι

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Επικοινωνία

Μάρνη 56 και Καρόλου, Αθήνα, 10437

Τηλ: (+30) 210.52.32.044

Fax: (+30) 210.52.32.048

E-mail: info[at]neoanalysis.eu

E-mail: info[at]guidance.gr