Άριστον Test

Στη ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Συμβουλευτική χρησιμοποιούμε το Άριστον Τεστ. Το συγκεκριμένο τεστ αποτελεί ένα έγκυρο και καταξιωμένο επιστημονικό εργαλείο στο χώρο της Συμβουλευτικής για τη διάγνωση των ενδιαφερόντων και των κλίσεων ενός ατόμου σε διάφορες ηλικίες και φάσεις της ζωή του. Θεωρείται ως το πλέον αξιόπιστο ψυχομετρικό τεστ στην Ελλάδα αφού είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και σταθμίσεων στην ελληνική πραγματικότητα. Έχει υψηλό Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι) ενώ ο Δείκτης Αξιοπιστίας του φτάνει στο 99%.

Το τεστ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του έμπειρου συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού για να προχωρήσει στη διάγνωση σε σχέση με :

  • την προσωπικότητα
  • τις κλίσεις και δεξιότητες
  • τα ταλέντα
  • τις προτιμήσεις
  • τις ιδιαιτερότητες
  • τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου

Επιπλέον, το τεστ θα βοηθήσει το σύμβουλο να εξαγάγει αξιόπιστα συμπεράσματα, σε σχέση με σημαντικές παραμέτρους της υπάρχουσας ή δυνάμει επαγγελματικής πορείας του ατόμου, όπως:

  • Η παρουσίαση προτεινόμενων σπουδών και η επιλογή κατεύθυνσης, με βάση την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
  • Η αξιολόγηση της συμβατότητα του υπάρχοντος/υποψηφίου επαγγέλματος με την επαγγελματική προσωπικότητα του ατόμου,
  • Η διερεύνηση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος για το άτομο, σύμφωνα με βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του
  • Η ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων

Απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές αλλά και εν ενεργεία επαγγελματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ είτε να στραφούν προς άλλη επαγγελματική κατεύθυνση.

Σύμβουλοι

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Επικοινωνία

Μάρνη 56 και Καρόλου, Αθήνα, 10437

Τηλ: (+30) 210.52.32.044

Fax: (+30) 210.52.32.048

E-mail: info[at]neoanalysis.eu

E-mail: info[at]guidance.gr